dimecres, 2 de novembre de 2016

SETENA SESSIÓ. ANY 2015

Al 2015 es realitza una única sessió plenària de la Taula de Convivència. En ella es tracten principalment dos temes, el Projecte Inter-Canvi i el Mapa d’Entitats. A més a més es porta a terme una dinàmica sobre què opinen els participants de la Taula sobre el barri de Can Vidalet a través d’unes entrevistes gravades amb vídeo càmera.  

La sessió s’inicia amb una presentació que esdevé un diàleg improvisat entre els diferents membres de la Taula on s’acaba arribant a la conclusió de que hi ha una alta estigmatització (actituds de rebuig social)  de Can Vidalet, tant per part de la pròpia gent del barri como de la gent de la resta d’Esplugues. Les causes d’aquest problema venen de:
- es fan sempre els mateixos tipus d’activitats culturals ( com ara , sevillanes)
- barri humil
- molta densitat de població
- alt orgull de sentir-se del barri

I, de cara a lluitar contra aquesta alta dosi d’estigmatització, els membres de la Taula proposen les següents solucions:

-          més varietat en les activitats culturals que es duen a terme en el barri
-          desplaçar alguns actes/activitats que afecten a tota la ciutat d’Esplugues a espais ubicats a Can Vidalet
-          facilitar l’accés entre la resta d’Esplugues i Can Vidalet ( transport públic)
-          fer intercanvi amb gent dels altres barris
-          fer valer que la gent de Can Vidalet se sent molt còmode en el barri

En conclusió, la idea que se n’extreu es que s’hauria de superar la sensació de ser percebuts com un barri conflictiu, insegur..., per la idea d’ésser un barri, en definitiva, igual que els altres barris d’Esplugues i que pertany, al igual que la resta, a la ciutat d’Esplugues.


Per últim, des de les persones participants de la Taula es demana un retorn de les sessions a nivell polític.

Projecte Inter-Canvi:

Tres dels joves pertanyents al Projecte Inter-Canvi van assistir a la sessió per explicar als participants de la Taula en què consistia aquest programa i posar un petit tall de la promoció del vídeo de 45 minuts que havien gravat dins d’aquest projecte. Aquesta gravació de més durada tenia com a objectiu mostrar un diagnòstic de les necessitats i dels punts forts del barri de Can Vidalet.


Les finalitats d’introduir aquest projecte en la sessió eren:

-          Incloure a població jove per mirar de crear un  diàleg entre les diferentes generacions
-          Apropar als membres de la Taula els projectes que s’estan duent al barri
-          Poder proposar accions concretes i de millora
-          Mostrar un projecte de gent del barri, que ha tractat sobre el barri
-          Ensenyar que les persones que  viuen a Can Vidalet el perceben com un lloc en el que, majoritàriament, s’hi senten còmodes i tranquil·les.


Dinàmica: què m’agrada/ no m’agrada de Can Vidalet:

La Dinàmica consistí en dividir el grup de participants de la sessió en dos: un grup parlà de què li agradava del barri i l’altra de què no li agradava. Els joves els gravaren a través d’entrevistes individuals de curta durada on hi cabien tres o quatre preguntes.


La idea de la dinàmica era obtenir informació sobre el barri a través d’una activitat distreta, diferent i que pogués quedar gravada.Mapa d’Entitats:

De l’origen de crear mapa ja en vam parlar l’anterior article, doncs va sorgir durant la segona plenària del 2014 amb la finalitat de impulsar el coneixement entre les entitats i de les entitats  per part de la ciutadania.


Durant aquesta sessió del 2015 es va fer una presentació de l’esborrany que s’havia elaborat per part de l’Ajuntament. Arran d’aquest model varem anant corregint les errades que se’n anaven trobant i es van acordar els canals i les formes per a la seva difusió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada